Äventyr

Fem välfärdsmiljarder rakt ner i skatteplanerarnas fickor

Publicerat 4 mars, 2016) av Nina Brevinge

Kartläggningen visar att företagen i stort sett slutat att skatteplanera med räntor på ägarlån, det vill säga räntesnurror.

Men det finns andra sätt för bolagen att runda Skatteverket, till exempel genom koncernbidrag, ränteavdrag på externa lån och utdelningar till ägarna, vilket leder till mindre skatteintäkter.

2014 omsatte välfärdssektorn drygt 153 miljarder kronor. Ungefär fem miljarder – eller 3,2 procent av omsättningen – försvann ur välfärdssektorn på grund av skatteplanering, enligt Skatteverkets rapport.

Av dessa fem miljarder bestod drygt två miljarder kronor av koncernbidrag – det vill säga att flytta medel från välfärdssektorn till bolag utanför välfärdssektorn. 2,6 miljarder gick i sin tur till utdelningar till ägare i fåmansbolag.

Rapporten visar också att det fortfarande är välfärdsjättarna som betalar minst andel bolagsskatt. De stora bolagen och de 19 koncernerna står för 56 procent av omsättningen men bara 22 procent av den beräknade bolagsskatten år 2014.

Dock har de sammanlagda intäkterna från koncernernas bolagsskatt ökat, från 95 miljoner 2013 till 230 miljoner 2014.

Johan Norlin
Nätverk för gemensam välfärd

 

Kerstins kommentar:

Kommunerna måste bli mycket bättre på att följa upp de privata som har glädjekalkyler vid upphandlingarna. Som det nu är hinner det inte gå många veckor efter övertagandet förrän en del privata minskar bemanningen som gör att brukarna får mindre tid för samtal och kontakt med personalen. Det blir mer en "löpande band" vård.

© Communis 2018

Communis