Äventyr

De rödgröna överens om hur vinsterna ska minskas i välfärden

För Vänsterpartiets del har frågan om vinster i välfärden dominerat både den pågående mandatperioden och förra valrörelsen. Budgetsamarbetet med regeringen är villkorat med att det ska läggas ett förslag som kraftigt begränsar de privata företagens möjlighet att plocka ut vinst från skola, vård och omsorg.

Men överläggningarna om en gemensam linje mellan regeringen och V har gått trögt. Så sent som i torsdags sade V-ledaren Jonas Sjöstedt till DN att han anser att rege­ringen bromsat förhandlingarna.

Med bara ett år kvar till nästa val är dock regeringspartierna och V nu överens om en tidsplan för ett förslag mot vinster i välfärden. Planen innebär att en lagrådsremiss ska läggas fram i november och att en proposition ska läggas fram till riksdagen i mars nästa år.

– Tanken är att den ska hinna behandlas av riksdagen den här mandatperioden, säger Ardalan Shekarabi.

Fortfarande återstår en del detaljer innan det finns ett färdigt förslag. Men både Ardalan Shekarabi och V:s ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson räknar med att tidsplanen kommer att hållas.

– Nu är det tydligt och klart att det kommer att läggas fram en proposition. Det här ska säkerställa att pengarna går till det de ska så att vinstjakten får ett slut, säger Ulla Andersson.

Förhandlingarna om vinstbegränsningar utgår från välfärdsutredningen som lades fram av Ilmar Reepalu i november förra året. Reepalu föreslår en modell där välfärdsföretagen ska kunna ta ut 7 procent på operativt kapital i vinst. Det innebär att V är beredda att acceptera att privata företag kan få göra viss vinst på välfärdsverksamheten.

– Vi har aldrig föreslagit ett totalt vinstförbud. Vi tittar på den modell som utredningen kom fram till och det är den vi förhandlar om nu, säger Ulla Andersson.

 

 

Utredningen har fått massiv kritik både från borgerligt håll men också från en majoritet av remissinstanserna. Vilken vinstnivå som förslaget slutligen hamnar på vill varken Ulla Andersson eller Ardalan Shekarabi säga i nuläget.

– Vi har utgått från Reepalus utredning. Sen bearbetas utredningens förslag och vi beaktar remissvaren. Vi vill förändra välfärdens reglering med syfte att skattepengarna används till det de är avsedda för, säger Ardalan Shekarabi.

Civilministern har tidigare sagt att han kan tänka sig att välfärdsverksamheterna ska behandlas olika.

– Vi har analyserat behoven i de olika sektorerna i välfärden. Vi kommer att återkomma med detaljer men det är självklart att vi har tittat på hur förutsättningarna ser ut i respektive sektor, säger Ardalan Shekarabi.

De borgerliga partierna liksom Sverigedemokraterna är samtliga emot att införa en vinstbegränsning enligt Reepalus förslag. Det innebär att det blir svårt att få förslaget genom riksdagen.

Ardalan Shekarabi tror att det finns förutsättningar att komma överens om frågor kring idéburna verksamheter och ledningsprövning.

– När det gäller vinstbegränsningar har vi noterat att delar av högern inte ens har sett problemen med vinster i välfärden. Om man har helt olika utgångspunkter så är det svårt att komma överens, säger Ardalan Shekarabi.

– Det finns ett stort folkligt stöd för det här. Det folkliga stödet borde också få gensvar i riksdagen, säger Ulla Andersson.

Under sitt sommartal i Eskilstuna i går nämnde statsminister Stefan Löfven att en majoritet av svenskarna vill stoppa vinstjakten i välfärden.

– Därför vill regeringen stoppa vinstjakten och skapa ordning och reda i välfärden. Men de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna står på riskkapitalbolagens och vinstlobbyns sida, säger Löfven.

Välfärdsutredningen presenterades av förra S-kommunalrådet Ilmar Reepalu i november förra året. I maj lade Reepalu fram sitt slutbetänkande om begränsat vinstuttag för bolag som verkar inom välfärdssektorerna.

Välfärdsutredningen slår fast att det inte är möjligt att ersätta en vinstbegränsning i välfärdsbolagen med utökade kvalitetskrav.

Utredningen föreslår bland annat skärpta regler kring tillsyn och uppföljning av aktörer inom välfärden.

Sekretessregler behöver också ändras så att kommuner och landsting får mer insyn i de privata utförarnas verksamheter.

Utredaren vill även stärka de idéburna aktörernas roll inom välfärden.

Hans Olsson

© Communis 2018

Communis