Äventyr

Bio-Energy with Carbon Capture and Storage (BECCS)

Processerna återfinns bland annat i biomasseeldade kraftverk och kraftvärmeverk, pappersmassabruk, etanolfabriker och biogasanläggningar.

BECCS handlar om att samla in och lagra koldioxid precis som vanlig CCS-teknik. Skillnaden är att man enbart fångar och lagrar koldioxid från biomassa (bio energy). Eftersom biomassa binder upp koldioxid när den växer så är biomassan redan koldioxidneutral. Genom att använda koldioxid från biomassa, i till exempel massaindustrier, biogasanläggningar och etanolfabriker, så skapas därför minusutsläpp. BECCS skiljer sig inte nämnvärt från CCS rent tekniskt. Det som verkligen skiljer är resultatet då BECCS faktiskt tar bort koldioxid från atmosfären medan CCS enbart minskar utsläppen.

Biorecro som står bakom BECCS-tekniken har fått stor uppmärksamhet för sin teknik och både WWF och Internationella energimyndigheten IEA har slagit fast att BECCS är avgörande för att kunna stoppa klimatförändringen. Och nu är alltså verksamheten igång i och med Inrego som första företagskund.

Den koldioxid som Inrego släpper ut kommer nu att samlas in, komprimeras och pumpas ned två kilometer under jorden vid Biorecros anläggning i Illinois, USA. Där lagras den flytande koldioxiden som under de kommande årtusonden kommer omvandlas till sten. - Man skulle kunna se det som ett nytt alternativ till klimatkompensation. Men istället för att kompensera för utsläpp så minskar vi faktiskt andelen koldioxid i atmosfären i absoluta tal, säger Biorecros vd Henrik Karlsson till Miljöaktuellt.

Förhoppningarna på CCS-teknik har minskat kraftigt de senaste åren. Koljätten Vattenfall har till exempel meddelat att man lägger ner sina stora CCS-satsningar. Motgångarna för tekniken beror till stor del på skepsis hos allmänheten och ett politiskt ointresse. Trots att BECCS och CCS i stort sett är samma teknik så oroar sig inte Henrik Karlsson.

Tillbaka

- Kritiken mot CCS har framförallt handlat om en kritik mot kolkraftindustrin. CCS-tekniken är ju starkt kopplad till kolkraft, och många miljöorganisationer har menat att CCS kan befästa kolkraftens legitimitet. Så är det inte alls med BECCS. Vi arbetar inte med vare sig kol eller olja eller några andra fossila bränslen.

Henrik Karlsson tycker också att man kan diskutera vad det egentligen var som fick Vattenfall att lägga ner sina CCS-satsningar.

- De hävdade att det fanns ett stort motstånd, men frågan är om Vattenfall verkligen ville göra CCS över huvud taget. Hade de verkligen velat det så hade de kunnat vara igång för länge länge sen. CCS är en relativt enkel teknik, så det var inget som hindrade dem. Vi har ju redan lyckats lagra 300 000 ton, varför skulle inte Vattenfall kunna göra det?

Henrik Karlsson konstaterar slutligen att BECCS-tekniken är en av få tekniker som faktiskt inte bara minskar utsläppen av koldioxid - utan också minskar den befintliga andelen koldioxid i atmosfären.

Forskarna är överens om att vi måste under 350 ppm koldioxid i atmosfären. Idag ligger vi på 392 ppm i årsgenomsnitt. Och vi ökar med 2 ppm varje år. Det räcker alltså inte att minska utsläppen, vi måste rena atmosfären från befintlig koldioxid. Och det är vad vi gör.

Nya studier om isarna på Grönland och Antarktis väcker frågan om hur snabbt havsytan egentligen kommer att stiga. Det kanske känns som om Grönland och Antarktis ligger långt bort. Men om isarna där smälter påverkas även vi. När politiker planerar hur Slussen i Stockholm ska byggas om och hur stadskärnan i Göteborg ska skyddas mot översvämningar, måste de ta hänsyn till havsytans kommande höjning.

När koldioxid från människors utsläpp hamnar i havet bildas kolsyra, som gör havet surare. Det kan få svåra konsekvenser för många havslevande organismer med kalkhaltigt skal.

Orkanen ”Sandys” var en tropisk cyklon som drabbade delar av Karibien och nordöstra USA i slutet av oktober 2012. ”Sandys” enorma krafter kan knappast förklaras bara med klimat-förändringar. Men när jorden blir varmare blir liknande katastrofer mycket vanligare.

Det värsta problemet med ”Sandy” var inte blåsten, utan de översvämningar som följde i orkanens spår. Och det kan till en liten del förklaras med den globala uppvärmningen. Havsytan har höjts med ett par decimeter sedan början av 1900-talet. Det beror dels på att varmt vatten tar större plats, dels på att glaciärer på land har smält och vattnet har runnit ner i havet.

Klimatforskare kan med ganska stor säkerhet säga att den globala uppvärmningen hittills har medfört något mer kraftiga skyfall, översvämningar, skogsbränder och mer torka i världen.

Varför koldioxiden måste bort från atmosfären - och hur

På flera punkter har klimatforskarna visat sig vara lite väl optimistiska. Nästan alla deras datamodeller har missat att sommarisen i Norra Ishavet skulle minska så snabbt som den faktiskt har gjort. Isens utsträckning når hela tiden nya minimirekord.

2.Isbjörn Torka

© Communis 2018

Communis