Äventyr

Jordens temperatur stiger mer än väntat: ”En katastrof”

Tillbaka

Det händer vid en fyragradig ökning

Havet stiger och minst 1,5 miljoner människor blir hemlösa enbart i Egypten.
Bangladesh förlorar över 30 procent av sina landområden, tiotals miljoner människor blir hemlösa.

Antarktis is kan smälta snabbt och havsnivån stiga med fem meter.

Jordbruksproduktionen minskar globalt.

Större delen av den indiska subkontinenten blir uttorkad.

Torka drabbar särskilt sydvästra Nordamerika, Centralamerika, Medelhavsområdet och Sydafrika.

I Sydeuropa försvinner 70 procent av sommarregnen, värmeböljor varar i genomsnitt 65 dagar längre.

Skogsbränder i Alperna.

Storbritannien kan få 45 grader på sommaren.

Europa får 80 procent mindre snöfall, vilket skapar dricksvattenbrist.

Lite bättre skördar i Kanada och Ryssland.

Grönlandsisen smälter snabbt, liksom Antarktis is. Det kan skapa en "atlantcirkulation", som tillfälligt kan kyla västra Europa och leda till kraftiga stormar.

*Permafrosten i Sibiren smälter, stora mängder metan frigörs. Eftersom metan är en 23 gånger starkare västhusgas än koldioxid, kan detta i ett slag utöka utsläppen av växthusgaser med 700 procent.

I en ny rapport slår Världsbanken larm om att stora delar av världen står inför en katastrof om inte något snabbt görs åt klimatproblemen.

Enligt rapporten kan jordens medeltemperatur öka med fyra grader redan 2060, och värst kommer fattiga och invånare i världens kuststäder troligen att drabbas.

*Läs Lotta Härdelins och Anna-Lena Lauréns reportage från Sibirien:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/sibirien-sjunker-sakta-ned-i-dyn-nar-permafrosten-tinar/

Läs Karin Bojs artikel:

När permafrosten tinar släpps kolet löst

© Communis 2018

Communis