Äventyr

Klimatet

Jordens temperatur stiger mer än väntat: ”En katastrof”

Det händer vid en fyragradig ökning

Havet stiger och minst 1,5 miljoner människor blir hemlösa enbart i Egypten.
Bangladesh förlorar över 30 procent av sina landområden, tiotals miljoner människor blir hemlösa.
Läs mer...

Vad är det egentligen som händer med klimatet?

Växthusgaserna gör att temperaturen i världen stiger. Vart och ett av de tre senaste decennierna har haft en högre medeltemperatur än det föregående, och de har alla varit varmare än något tidigare decennium sedan 1850.
Läs mer...

 

”Vi måste gräva ned koldioxid för att klara klimatet”
 

För att klara klimatmålen måste koldioxid börja lagras i jorden i stor skala, menar många forskare och debattörer.
Läs mer...

Vad är koldioxidlagring?
 

Avskiljning och lagring av koldioxid (så kallad CCS, Carbon Capture and Storage), är tekniker för att fånga upp utsläpp av koldioxid, till exempel från elkraftverk som går på fossila bränslen, och lagra under mark eller under havsbotten.
Läs mer...

Vad är Bio-Energy with Carbon Capture and Storage (BECCS)?

BECCS är en kombination av biomassasystem och geologisk koldioxidlagring. Vid förbränning, jäsning, förruttnelse och andra processer avger biomassa, exempelvis träd, växter och jordbruksgrödor, stora mängder koldioxid.
Läs mer...

Är du en klimatförnekare?

Klimatförändringar är ett allvarligt hot mot människor, djur, och jordens ekosystem. Trots detta har effektiva klimatåtgärder dröjt, delvis för att det finns de som fortfarande förnekar att det finns ett problem. I en ny avhandling i psykologi från Uppsala universitet har Kirsti Jylhä undersökt psykologin bakom förnekelse av klimatförändringar.
Läs mer...

Debatt:

”Sverige bör ha en nollvision för växthusgasutsläpp”

Oroande debatt. Parisavtalet förde med sig positiva resultat, men man missade tillfället att peka ut inriktningen för hur målet ska nås.
Läs mer...

”Sverige måste satsa på koldioxidlagring”

REPLIK. Artikeln från fem forskare vid Linköpings universitet skapar tvekan och tvivel kring BECCS-tekniken och negativa utsläpp.
Läs mer...

"... det allra största hotet, som jag ser det, är klimathotet som hänger ihop med vår förbrukning av kol, olja och gas. Det hotar oss med ett långsamt självmord.
Hans Blix

© Communis 2018

Communis