Äventyr

BÖCKER

- "Fråga barnen", Byggforskningsrådet 1980

- "Klyftan mellan beslutsfattare och ungdomar" KTH 1983 (doktorsavhandling)

- "Att möta ungdomars behov", Liber 1985

- "Kvalitet i psykiatrin- att göra saker rätt eller göra rätt saker"-egen utgåva 1995

- "Demokrati- en process som tar tid" Formas T2:2001
(Läs om boken ...)

- "Barns psykiska ohälsa- en spegling av samhällets oförmåga” Stockholm 2006

- ”Vem är du som bedömer mig” - Personalens värderingar i arbetet med psykisk ohälsa; Recito förlag 2009
(Läs om boken ...)

- "Kommunikation som främjar psykisk hälsa"; Recito förlag 2012
(Läs om boken ...)

- " Välfärden sviker oss - om maktutövande som omöjliggör tillit och jämställdhet"; förlag Communis, 2016
Läs om boken...

- "Vuxna lär sig av barn" - sju berättelser om barn som inviger sina föräldrar i vilket stöd de vill ha när de fått något problem i livet; förlag Communis 2015
Läs om boken...

© Communis 2018

Communis