Äventyr

Två nya böcker av Kerstin Ögren:

Fler böcker

- Välfärden sviker oss - om maktutövande som omöjliggör tillit och jämställdhet

ISBN 978-91-639-0264-2
 

”Vuxna lär sig av barn”

ISBN 978-91-639-0263-5

Kerstin Ögren har ingående analyserat vad som händer idag med brukare som behöver stöd från välfärden. Värdegrunderna vänds till sin motsats.

- Varför släpa in alla dessa administratörer i en verksamhet för omvårdnad av sköra äldre? Vad vinner man på att tidsbegränsa toalettbesök? Nog vet man väl att tarmmuskulaturen ofta krånglar när kroppen åldras. Magar blir både tröga och slappa - så efter vilken mage har man mätt? säger en anställd inom hemtjänsten.

Brukarna har mycket lite att säga till om, besluten tas över deras huvuden, de blir lämnade ensamma med sina problem och mår ofta till sist så dåligt att de behöver hjälp från psykiatrin. Men även där möts de ofta av brist på förståelse för hur deras problem uppkommit. De får åka hem med recept på psykofarmaka, som endast mildrar symptom på psykisk ohälsa och ökar vanmakten.

 Ensam på däck

I dagens välfärd får brukarna endast hjälp med symptom på problemen de bär på. Symptom som passar in i välfärdens strukturer och regler. Författaren ger många exempel på detta.

Brukarna får inte tillräckligt stöd för att bli av med sina problem. De vet inte heller på vilka grunder besluten om åtgärder kommit till. Därför blir besluten oftast ytliga och hänsyn tas inte till helheten, det vill säga orsakerna till att brukaren fått problem.

- Och nu sitter jag här. Jag har ramlat mellan stolarna hos BUP, socialen och landstinget i hela mitt liv. Jag har aldrig haft en bestående samtalskontakt, alltid blivit bemött med receptblock och oförstående, säger en kvinna som har haft kontakt med psykiatrin i 20 år.

Samhällsekonomiskt är detta naturligtvis en katastrof eftersom många onödiga sjukskrivningar blir nödvändiga, och det blir ett skyfflande av patienter mellan de olika välfärdsorganisationerna. Men den allvarligaste konsekvensen är att människor inte kan påverka sina liv och känner sig mer och mer vanmäktiga vilket orsakar psykisk ohälsa.
Det är den djupare förklaringen till att den psykiska ohälsan ökar i Sverige.
Beslutsfattare utgår från sina stelbenta myndighets-regler utan verklig kontakt med brukarna. Kerstin Ögren hävdar att de olika gränserna mellan välfärdsorganisationerna måste suddas ut. Människors problem är oftast komplexa och flera instanser behöver samverka.

Hon menar vidare att vi inte kan fortsätta arbeta med ytliga åtgärder utan i stället utbilda människor i välfärden så de får kunskap om hur samverkansprocesser med brukarna kan gå till. Hon beskriver hur ett sådant arbete kan genomföras.
Processerna behöver stödjas av nya demokratiska strukturer.
Detta innebär ett paradigmskifte i välfärden med ett helt annat innehåll än dagens stelbenta byråkrati.

Hon beskriver också hur vi kan förutse och motverka hinder vi möter på vägen i det stora förändringsarbete som behövs för att få till stånd en välfärd som kan erbjuda människor tillit och jämställdhet.

Välfärden

Boken beställer du här

Pris: 279 kronor
(Moms och frakt ingår)

Läs diskussion och kommentarer.

Kerstin Ögren har under många år forskat, skrivit böcker och utbildat människor i hur ett aktivt deltagande i olika samhällsfrågor kan gå till och därmed förebygga psykisk ohälsa och utanförskap i samhället.

Läs artikeln "Nackabo kritiserar välfärden". Publicerad i Mitt i Nacka.

Vuxna har makt över barn.

För att barns synpunkter ska kunna komma fram behöver vuxna se till att barn själva få uttrycka sig och bli tagna på allvar, säger författaren Kerstin Ögren.

Hon låter i sin bok barn berätta om olika problem de har och ta initiativet till att diskutera dessa med sin vuxna omgivning.

Berättelserna handlar om vanliga problem som barn har t.ex. att få skäll, att vara blyg, att ha svårt att förlora i spel, att inte ha kompisar.

Efter varje berättelse ställer författaren frågor till barnen.

Frågorna handlar om deras erfarenheter av liknande problem och om hur de försökt lösa dessa.

Om barnen vill, föreslår författaren att barnen ska läsa boken tillsammans med vuxna och diskutera den gemensamt.

Boken innehåller också ett avsnitt för vuxna om hur de kan ge barn självtillit.

Vuxna lär

Boken beställer du här

Pris: 229 kronor

(Moms och frakt ingår)

© Communis 2018

Communis