Äventyr

Böckerna kan köpas hos Communis.

Kerstin Ögrens senaste böcker: "Välfärden sviker oss" och "Vuxna lär sig av barn" beställer du här

Demokrati

EN PROCESS SOM TAR TID

VEM ÄR DU

SOM BEDÖMER MIG

Kommunikation

SOM FRÄMJAR PSYKISK HÄLSA

Kommunikationsomframjarpsykiskhalsa Vemardusombedomermig Demokrati

Beställ boken här

Beställ

Beställ boken här

Beställ

Ladda ner ett utdrag ur boken. Se nedan.

Pris: 180 kr.

Pris: 150 kr.

Detta är en lärobok, som handlar om hur vår kommunikation med varandra radikalt måste förändras för att kunna förbättra vår psykosociala status i samhället. Det är nödvändigt för att nå fram till ett psykosocialt hållbart samhälle, där människor handlar i tillit till varandra och utifrån sina mänskliga behov. Annars styr rädsla de enskilda individerna, vilket utvecklar aggressivitet och destruktiv makt mot oss själva och/ eller andra.

Ett sådant samhälle präglas av oro och misstänksamhet, vilket gör att den psykiska ohälsan, som idag eskalerar, fortsätter att öka trots dyra kosmetiska insatser.

Kerstin Ögren är socialpsykolog och teknologie doktor (samhällsplanering) och har lång erfarenhet av att utbilda personal i privata och offentliga organisationer.

Hon ger i boken konkreta svar på hur vi kan arbeta för att nå gemensamma åtgärder, som leder till ett psykosocialt hållbart samhälle.

Psykisk ohälsa är i de flesta fall inte en sjukdom utan en adekvat reaktion på en destruktiv kommunikation i patientens psykosociala miljö.

Av den anledningen bör de flesta patienter, som nu finns i psykiatrin, flyttas över till friskvården.

Boken "VEM är du som bedömer mig - personalens värderingar i arbetet med psykisk ohälsa" är banbrytande genom att visa på hur avgörande den primära kommunikationen är för att kunna bota psykisk ohälsa. I brist på kunskap om detta arbetar psykiatrin idag sekundärt, d.v.s. med diagnoser, som beskriver symptomen men inte orsakerna till patientens problem.

Den primära kommunikationen innebär ett jämbördigt samtal med transparenta värderingar mellan utbildad vårdpersonal och patienterna.

Kerstin Ögren är socialpsykolog och teknologie doktor (samhällsplanering) och har lång erfarenhet av att utbilda personal inom skolan, socialtjänsten, barnomsorgen, äldreomsorgen och barn-och vuxenpsykiatrin.

Hon är forskare och har skrivit flera forskningsrapporter och böcker. Idag arbetar hon som fristående utbildningskonsult och skribent.

Runtom i Sverige pågår Demokrati-utredningar där experter utreder sig själva. Vilken självkritik har de? Vilka tillkortakommanden vågar de erkänna? Vågar de vara tydliga med egna ställningstaganden, det vill säga ta sig själva på allvar? Är de öppna för andra människors erfarenheter eller sitter de fast i ett rätt/fel-tänkande och/eller ett maktutövande som utgår en vi och dom-syn?
Det här är några av de frågor som författaren belyser i boken. Syftet är att göra människor medvetna om vad som underlättar respektive hindrar deras inflytande i beslutsprocesser.

© Communis 2018

Communis