Äventyr

Ett axplock ur Kerstin Ögrens litterära bidrag:

Rapporter

- ”Program för äldreservice för Örebro kommun 1976-1985”

- "Brukarmedverkan i Örebro-återblick på samhällsplaneringen på 70- och 80-talen"; Stadsbyggnadskontoret Örebro 1987

- "Brolyckanrapporten- om äldres boende i Örebro" Delegationen för social forskning 1980

- "Rosta-rapporten" 1983- Äldres syn på förnyelsearbete i bostadsområdet Rosta, Örebro 1983

- "Utflyttning av patienter från Beckomberga" 1987

- ”Bygge og bo på kvinners vilkor-rapport fra kvinnekonferansen i Toneheim-Hamar, Norge 1987

- "Inflytande i skolan"- Cityplanering i Eskilstuna kommun 1995

- "Små förortscentra" Svensk Handel; bidrag Socialt samspel 1999

- ”Politik för unga” ; bidrag bil. 2 ”Jo så här tycker vi” Ungdomspolitiska kommittén SOU 1997:71

- "Kan inte KLUBBKULT-vem kan då?"- om att få makt för att kunna påverka (2000)

- "Skolan behöver ge vuxna tid till egen reflexion och utveckling" Barnmisshandelskommittén Dnr 5/00,2001

- "Att leva” barnkonventionen”- exempel från kommunerna Linköping och Haninge Barnombudsmannen 2001

- "Lyssnar vi på varandra? -om barns villkor och möjlighet att delta i samhällsplaneringen", Vadstena forum 2003

- Samverkansprocess om utsatta barn i Västerås 2000-2002 med deltagare från polismyndigheten, kommunen och psykiatrin, ”Civilkurage- en förutsättning för att se och ingripa när barn far illa.”

- Rapporter från samverkansprocesser i arbetslag i förskolor-skolor-institutioner barn- och omsorg.

© Communis 2018

Communis