Äventyr

Omsorgen

Vanvården i välfärden

Vård och omsorg, som tidigare sköttes inom familjen, reproduktionen, har traditionellt varit ett kvinnodominerat arbete.
Läs mer...

Insikter om vad olika människor behöver saknas hos beslutsfattare i välfärden

Våra politiska partier tävlar nu om att skriva artiklar i våra dagstidningar om att de vill förbättra kvalitén i välfärden. Alla, oberoende av inkomst ska få likvärdig välfärd. Alla människor oberoende av inkomst ska få vad de behöver. Många förleds att tro att politikerna menar allvar. Men så länge de inte talar om vilken kvalitet de pratar om och hur det ska gå till att uppnå den kvalitén kan vi inte lita till dem.
Läs mer...

Vanvården inom psykiatrin är århundradets skandal som nu avslöjas

Det är så viktigt att landstingspolitikers brist på ansvar för människor kommer fram i ljuset. Att vi behandlas som produkter i vården.
Läs mer...

Vårdjätten Attendo får svidande kritik

Attendo är en av de verkliga giganterna på den svenska välfärdsmarknaden.
Rörelsevinsten för 2012 var på över 400 miljoner kronor.
Läs mer...

© Communis 2018

Communis