Äventyr

Om psykiatrisk vård som botar

Tillbaka

Psykiatriker och allmänläkare har sedan psykofarmakas intåg i vården låtit sig styras av läkemedelsindustrins representanter, som gjort reklam för psykofarmakan. Industrin har givetvis gjort stora vinster.

Patienterna i vården möter därför psykiatriker och allmänläkare som enbart ger dem en kemisk substans -psykofarmaka- för att lösa sina psykiska problem.

Detta är en katastrof för patienterna eftersom alla kemiska substanser har biverkningar (svåra och mindre svåra) OCH de dövar endast symptomen på psykisk hälsa men botar inte.

De flesta psykiska diagnoser är mycket luddiga. Läkarna använder dem ändå friskt eftersom de är kopplade till olika piller som läkemedelsindustrin sett till att producera i takt med att nya diagnoser kommit (från USA).

I de allra flesta fall där människor drabbas av psykiska problem har de föregåtts av brister i den sociala miljön. Många har inte blivit sedda och tagits på allvar i sin ursprungsmiljö.

Detta har fått till följd att de på olika sätt har hindrats att uttrycka sina önskningar och problem, och på så sätt störts i sin utveckling till harmoniska människor.

Detta hade delvis kunnat förhindras om förskolor och skolor hade personal som var utbildade i och kunniga på att tidigt upptäcka barn som far illa och som gav barnen stöd i sin utveckling genom att ta reda på vad de känner och vilka problem de har. Personalen skulle också behöva samtala med föräldrarna om barnens problem.

Men detta är ovanligt i Sverige eftersom man är rädd att föräldrarna ska känna sig kritiserade och kanske bli arga och/eller klaga på personalen.

Det är därför viktigt att vi börjar utbilda och stötta personal i förskolan och skolan att våga se och samverka med föräldrar när barn mår dåligt. Det är lättare att bota barn än att vänta tills de blir vuxna.

Men det går även att bota psykiska problem i vuxenlivet, även om det är smärtsamt. Det kostar på att gå tillbaka till barndomen och leva sig igenom de oförrätter man varit med om. Även terapeuterna behöver god insikt om detta så de tryggt stannar kvar hos patienterna när de går igenom sin smärta. Denna smärta är nödvändig för att ”komma ut på andra sidan” och må bra.

© Communis 2018

Communis