Äventyr

Längtan efter kroppsliga orsaker till psykiska symtom

Tillbaka

Jag tror det är denna längtan efter etiologi som ligger bakom att en del kollegor gärna vill somatisera psykiatrin, och några hamnar i den märkliga ortomolekylärmedicinen, där brist på vitaminer och spårämnen sägs bädda för psykiskt illabefinnande som kan lindras med megadoser kosttillskott. Att även patienter kan önska somatiska förklaringar till psykiska symtom hänger nog samman med det stigma som psykisk sjukdom ännu har, kanske parat med en (inte sällan välgrundad) skepsis till psykofarmaka och dess biverkningar.

På sätt och vis är alla psykiska symtom "neurologiska" då de utspelas i hjärnan, men vi har svårt att tänka utanför den kartesiska lådan, vi blir inte kvitt denna dualism mellan soma och psyche. En dag kanske vi kommer se schizofreni som en synaptisk sjukdom, men vi är inte där än, och jag tycker en del av våra "somatiserande" kollegor genom artiklar och intervjuer i stället riskerar att underblåsa antipsykiatriska stämningar.

En artikel som har delats mycket i sociala media är Susanne Bejerots understreckare i SvD, Psykisk sjukdom under lupp. "Allt fler barn uppfyller diagnoskriterier för adhd eller autismspektrumtillstånd, vilket gång på gång har ansetts orimligt. Emellertid tycks kritikerna förbise att många andra sjukdomar som diabetes, allergier, astma, glutenintolerans, multipel skleros och inflammatoriska tarmsjukdomar också har skjutit i höjden. Samtliga orsakas av ett stört immunsystem – något som också kan gälla psykisk ohälsa."

Det är ingen tvekan om att NMDA-receptorencefalit och Pandemrix-narkolepsi är autoimmuna sjukdomar. Men Bejerot hoppar lite väl enkelt vidare till den ifrågasatta diagnosen PANDAS och kontroversiell dietbehandling av autism och adhd. "Vår glutenrika kost leder till magtarmproblem hos känsliga individer. En inflammerad tarmslemhinna ökar i sin tur genomsläppligheten för ämnen som kan aktivera immunsystemet. Ungefär vart fjärde barn med autismspektrumtillstånd har en tarmvägg med ökad genomsläpplighet och vid både schizofreni och autismspektrumtillstånd är nivåerna av antikroppar mot gluten förhöjda. Det finns rapporter om att vissa dieter kan minska symtom hos barn med autism-spektrumtillstånd men hitintills är det endast vid adhd som dietbehandling bevisligen är effektiv."

Men jag kan förstås ha fel. Kanske är vitamintillskott mycket viktigare än jag förstått. Här kan ni till exempel se och höra Mats Humble föreläsa om det ganska okända vitamin K2. Framträdandet arrangerades av en tillverkare av kosttillskott, Holistic, som säljer K2 för tre kronor per kapsel. Om Mats Humble skulle visa sig ha rätt i sak, och många svenskar har medicinska problem på grund av näringsbrister, då är det synd att trovärdigheten i budskapet dras ned av en del av hans samarbetspartners.

(För min jävsdeklaration se sista delen av denna blogg.)

Mats Reimer

 

Kerstins kommentar:

Bra att en barnläkare vågar ifrågasätta sina kolleger.

Det finns många som har andra svar till uppkomsten av psykiska sjukdomar än medicinare. Men läkarna har tolkningsföreträde eftersom de diagnosticerar och ger medicin och det är de som sjukskriver.

Patienterna hamnar i en rävsax. Läs någon av mina böcker om hur psykiska sjukdomar kan uppstå.

Läs om mina böcker:"VEM ÄR DU som bedömer mig" och "Kommunikation som främjar psykisk hälsa".

Kan beställas hos mig.

I ett av de senaste numren av Läkartidningen skriver Bejerot tillsammans med maken Mats Humble och Ann Gardner om barnneuropsykiatri, inflammation och kost. Jag kan inte komma ifrån en känsla av att författarna körsbärsplockar sina referenser. Och de av de refererade artiklarna som jag läst tycker jag att trion övertolkar, till exempel studier där man utvärderar med föräldraskattningar i öppna behandlingsstudier med väntelistekontroller. Det är svårt att tänka sig ett forskningsupplägg mer utsatt för placeboeffekt.

Men jag kanske är kritisk i överkant, färgad av att jag vet att Mats Humble och Ann Gardner sitter i styrelsen för Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (SSOM). Till samma styrelse hör andra kollegor som helst behandlar hypotyreos med torkad grissköldkörtel eller ger B12 och aminosyror mot MS, en tandläkare som driver "holistisk tandvård" och en redaktör för en tidskrift för alternativmedicin som underblåser allehanda konspirationsteorier, som exempelvis chemtrails.

Trovärdigheten för SSOM sjunker ytterligare när man ser vilka utländska föreläsare de bjudit hit från Nordamerika. Bonnie Kaplan propagerar för kosttillskottet EMPowerplus mot bipolär sjukdom. Health Canada och norska läkemedelsverket däremot avråder från detta kosttillskott. Suzanne Humphries går i Linus Paulings fotspår och talar sig varm för stora doser C-vitamin. När Humphries ändå var i Norden passade hon på att hålla en rad andra föreläsningar där temat istället var alla hemska biverkningar hon påstår att de vanliga BVC-vaccinen orsakar.

© Communis 2018

Communis