Äventyr

Psykosociala frågor

Artiklar av Kerstin Ögren

Psykofarmaka ökar risken för självmordstankar bland unga

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel till barn och unga fortsätter stadigt uppåt. Mellan år 2005 och 2015 har den fördubblats enligt nya siffror från läkemedelsverket som SVT tagit del av.
Läs mer...

Så skulle de "botas"

Sverige är ett av de länder i världen som lobotomerat flest psykiskt sjuka. Totalt cirka 4 500 svenskar lobotomerades innan ingreppet stoppades på 1950-talet.
Läs mer...

Unga får psykmedel utan diagnos

Många barn och unga med utvecklingsstörning och autism behandlas med antipsykotiska läkemedel - trots att de inte har någon psykiatrisk diagnos. På vissa boenden kan andelen behandlade vara upp till en tredjedel.

Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.
Läs mer...

Okunskap bland lärare gör att mobbningen inte minskar”

Mer än 60. 000 elever utsätts för mobbning i den svenska skolan, och nivån har varit konstant i 20 år.
Läs mer...

Längtan efter kroppsliga orsaker till psykiska symtom

Kriterierna i diagnosbibeln DSM handlar inte om labvärden, EEG-förändringar eller fMRI, än mindre om orsaker. Det finns en längtan efter att förstå mer av psyiatrisk patogenes, så som naturvetenskapen kommit närmare en förståelse av många somatiska sjukdomar.

Artikel av Mats Reimer
Läs mer...

Finns någon evidensbaserad metod för att bota psykisk ohälsa?

Äldreomsorgen, skolan, arbetsförmedlingen, försäkringskassan vittnar om hur överheten, beslutsfattarna tappat kontakt med sina medborgare och agerar som företagsledare i industrin och bestämmer vilka varor de anser sig ha råd att ge till medborgarna.
Läs mer...

Vanvården inom psykiatrin är århundradets skandal som nu avslöjas

Det är så viktigt att landstingspolitikers brist på ansvar för människor kommer fram i ljuset.
Läs mer...

Förtryck av barn

För barn som utsätts för psykiskt förtryck/psykisk oförmåga till gemensam kommunikation, blir livet outhärdligt.
Läs mer...

Om psykiatrisk vård som botar

Psykiatriker och allmänläkare har sedan psykofarmakas intåg i vården låtit sig styras av läkemedelsindustrins representanter, som gjort reklam för psykofarmakan. Industrin har givetvis gjort stora vinster.
Läs mer...

Psykiskt förtryck av barn gör dem till villebråd

För barn som utsätts för psykiskt förtryck blir livet outhärdligt.
Läs mer...

Behandlare i psykiatrin.

Många behandlare i psykiatrin engagerar sig i sina patienter men blir inte tagna på allvar av chefer och kolleger, som inte har kunskap om psykosociala förhållanden.
Läs mer...

När ska kränkningarna i psykiatrin av barn och vuxna avslöjas?

En av de största skandalerna i Sverige har fått sitt slut skriver Gellert Tamas i Dagens nyheter den 17 december. Det gäller de apatiska barnen som avvisades från Sverige.
Läs mer...

Kerstin Ögrens tankar efter operaföreställningen Tokfursten

Efter föreställningen i Konsertladan i Mora sommaren 2014 var jag inbjuden av operasångerskan Pers Anna Larsson för ett samtal om innehållet i operan Tokfursten.
Det grundar sig på Elgard Jonssons bok med samma namn, där han beskriver sina erfarenheter av vården på Säters sjukhus på 1970-talet.
Läs mer...

© Communis 2018

Communis