Äventyr

Tillbaka

Unga får psykmedel utan diagnos

"Behandling vid psykisk ohälsa är viktigt. Samtidigt är långvarig behandling med antipsykotiska läkemedel förenat med vissa risker, som neurologiska och metabola biverkningar", säger Karin Flyckt vid myndigheten i ett pressmeddelande.

Rapporten visar också att personer med utvecklingsstörning, autism och autismspektrumstörning behandlas hälften så ofta med ballongvidgning vid konstaterad akut hjärtinfarkt, jämfört med andra patienter. Orsaken är oklar.

"Det kan finnas medicinska skäl, men det kan också vara så att bemötandet inom hjärtsjukvården är ojämlikt", säger Karin Flyckt.

Kerstins kommentar:

Antidepressiva medel utan diagnos och ballongsprängning vid hjärtinfarkt hos autistiska barn/vuxna. Vad är det som pågår? Hur kommenterar Ing-Marie Wieselgren detta?

ANTECKNING KVÄLLEN DEN 18 FEBRUARI:

Har varit drabbad av hjärtbesvär sedan i går kväll. Nu klockan 15,30 får jag se en av personalen för första gången idag. De påstår att de varit härinne tidigare under dagen, men att jag då låg och sov så djupt och tungt att de aldrig sett någon ligga så på det sättet tidigare, så de lät mig vara. De hade upptäckt att jag fortfarande andades.

Det känns så oerhört otryggt att vara på ett bemannat boende med riktigt inkompetent personal, de gånger du råkar bli sjuk. Men den odugliga personalen har fullkomligt rätt i sina iaktagelser, för jag minns ingenting av dagen, utom att jag hade mycket svårt att komma på benen då jag kom till medvetande, nu kl 15.15 och känner mig obehagligt matt, samt att mina byxor av någon anledning är helt totalt blöta."

Så ser det ut i psykiatrin idag.

Lars Juliusson skriver: " Läkarens uppgift är att hjälpa människor med dom hälsoproblem som uppstår i livet både under barndomen och vuxenlivet. när det gäller psykisk ohälsa så har ju hela psykvården istället övergått till att experimentera och prova och testa mediciner på ett sätt som är helt ovetenskapligt och som bara gjort människor sjukare. det här är helt uppåt väggarna och måste brytas"


 

Nils Gunver skriver: "På måndag kommer jag att få en ny tvångsinjektion med Haldol. Vid de tre senaste tillfällena har jag fått mycket jobbiga hjärtbesvär efter sprutorna.
Kommer det att gå bra också den här gången, eller blir det slutet. Jag har informerat psykiatrin så långt jag eller någon av mina närstånede kommer nämligen till en sköterska, Läkaren gör sig fortsatt otillgänglig och vägrar kontakt med mig och mina närstående.

Jag har således inga som hellst besked om någon förändring, och personalen här saknar all kompetens att möta ett hjärtstopp. De får inte ens lov att tillkalla ambulans utan att först ställa sig i telefonkö till stadssjuksköterskan och få hennes tillstånd att ringa 112. Ingen över huvud taget bryr sig om mig och min situation av totalrättslöshet.

Det är bara några dagar sedan hjärtat krånglade, på det sätt jag beskriver nedan, och jag kan inte påräkna den minsta hjälp från de timanställda vikarierna här. jag tvivlar inte längre ett ögonblick på att den LSS-ansvarige chefen och psykiatrikern har för avsikt att tysta mig här på facebook, genom den urgamla metoden att fullständigt isolera och nonchalera mig, tills jag bryter ihop eller avlider.

© Communis 2018

Communis