Äventyr

imaginary landscape

Imaginary landscape efter en förlaga av John Cage

sats 1 ur Four pieces for en angel

Four pieces for an angel består av fyra korta satser för piano.

chaconne (sats 1 och 4)

Chaconne är ett verk som bygger på poeten Jan Wolf-Watz texter. Musiken är komponerad för högtalare. Verket är i fyra satser. Här är satserna 1 och 4.

birds here inventing air

Birds here inventing air är en komposition för sång och piano med text av den amerikanske poeten E. E. Cummings. Följande poem är nr. 63 ur diktsamlingen "No Thanks".

introitus

Introitus,
entrémusik till musik-och performancekonsert vid Nymus Live, Härnösand.

healing waves

Healing waves är ett kort meditativt stycke för högtalare. Slut dina ögon och öppna dina öron.

... in different directions

... in different directions är ett verk för högtalare. Syftet har varit att skapa ett symboliskt berättande med referens till bilder ur verkligheten.

© Communis 2018

Communis