Äventyr

Handledning (coaching)

Kerstin har handledning för ledare och personal inom offentlig förvaltning och näringsliv. Hon arbetar mycket med eget ansvarstagande och att stödja ledarna i sitt genuina självförtroende så de inte hamnar i stress och andra tillkortakommanden.

Kerstins handledning i grupper utgår från ett speciellt program som hon skapat: "Samverkansprocesser med civilkurage" för lärare, förskollärare och annan skolpersonal, poliser, psykologer, psykiatriker, åklagare, skolsköterskor, läkare, mentalvårdare, politiker på alla nivåer i samhället samt ledare och anställda inom näringslivet. Programmet innebär att gå till botten med de problem som finns för att därigenom hitta vägar för en genuin samverkan, där man vågar stå upp för utsatta människor i olika miljöer.

Kerstin har också terapeutiska samtal enskilt och i grupp, som stödjer individen att byta ut sina hämmande försvar som byggts upp under livet, som skydd mot olika slags förtryck.

Kerstin har lång erfarenhet av att upptäcka försvaren och i en dialog ge varje individ den tillit som behövs för att gå in i ett mer konstruktivt förhållningssätt med sin omgivning. Därmed kan han/hon frilägga sin kapacitet och livskraft.

Några deltagares erfarenheter av Kerstin Ögrens handledning:

Göran: Viktigt att komma till insikt att vi alla släpar runt på felprogrammeringar ifrån tillkortakommanden tidigare i livet. Hittat metoder att komma till det livserkännandet att bara jag själv kan förbättra min egen situation-ändra mina reaktioner-carpe diem….jag vill våga mer.

Lasse: För mig har handledningen varit bra på många sätt. Jag jobbar mycket ensam, därför är det viktigt för mig att träffa hela personalgruppen. För mig har det varit bra att handledningen inte är inriktad på P-grupp, klientgrupp eller någon annan modell. Det gör att vi alla har en möjlighet att ta ansvar för vad vi vill prata om. Handledningen har också gett mig möjlighet att ta plats i gruppen. Handledningen har också gjort att jag tar ansvar för mig själv. Det har varit bra för mig att förstå, varför jag reagerar som jag gör i vissa situationer. Att gamla mönster som vi har blir synliga. Tack vare handledning har vi en möjlighet att bjuda på oss själva, och lära känna varandra på ett djupare plan, vilket gör att vi kan utvecklas på jobbet och privat. Handledningen har varit bra därför att du är en bra handledare. Det har varit spännande och berikande varje gång, tack vare dig.

Åsa: Vad har jag lärt mig av handledningen?

• Att det är OK och bra att vara frispråkig

• Vågar prata friare och direkt till berörd person

• Ta eget ansvar för min situation

Vad skulle jag kunna utveckla för att ta emot nya AT?

• Liten köksgrupp

• Utökat samarbete med övrig personal

• Fast tjänst för långtidsplanering

• Utbildning tex fackets datakurs

Roger: Jag tycker att handledningen har varit bra för alla tycker att vi kommit långt tack vare handledningen. Tycker att det är bra när alla säger vad de tycker och tänker. Marie-Louise: Jag har fått insikt om att jag faktiskt kommit långt med mig själv. Men fortfarande är jag sårbar. Bra att alla måste tala laget runt.. Jag vill fortsätta i de spår vi går nu och jobba mer målinriktat individuellt med några.

Lisa: Vad har jag lärt mig?

Att tex ställa mig frågan: Vad är det hos mig som gör att jag ”går igång”? Varför blir jag arg på den här personen eller arbetstagaren….?

Jag har funderat mycket på min ”roll” här. Handledningen har fått mig att fundera mycket på mitt liv, mestadels då yrkeslivet. Vad vill jag? Detta ledde till att jag tog kontakt med ”kunskapslyftet”. Dagen efter det mötet sade jag upp mig. En handling som jag själv tom var/är så smått chockad över…

Katarina: Att ha en konflikt inom arbetsgruppen är helt OK! Bara vi är uppmärksamma och försöker att lösa det. Tårar är inte farliga, känslor måste få rätta namn och uttryck!

Egentligen skulle vi försökt profilera oss för länge, läng sedan. Det är inte vi som ska forma våra arbetstagare. Våra arbetstagare ska forma dagen med våra insatser. Muntlig- person till person-information är viktigare än tryckta dyrbara pamfletter.

Berit: Äntligen riktig handledning i personalgruppen. Kerstin är bra för den här gruppen tycker jag med sin erfarenhet som passar oss.

Bra att göra rundor och fokus på var och ens eget ansvar över sin situation och sin betydelse i en konflikt.

Det tar tid och det gör all handledning-terapi-personlighetsutveckling. Vi har i den här gruppen fått nosa på detta.

Insiktsarbete tar tid och är viktigt.

Att alla ska våga prata och ta för sig tar också tid. Det har du hjälpt oss med att förstå.

Tack Kerstin.

© Communis 2018

Communis