Äventyr

Föreläsning

Fördjupat förändringsarbete som utgår från basen i välfärden.

Tema: Förbättra innehållet i välfärden.

Innehåll:

- relationer som förebygger och botar psykisk ohälsa,

- pedagogiken i dagens behandling av psykisk ohälsa,

- erfarenheter och värderingar bakom psykisk ohälsa,

- hur kan vi arbeta med förändring för att kunna förebygga och bota psykisk ohälsa.

- musikinslag av tonsättaren Anders Berggrén,

Kursledare Kerstin Ögren,

 

- Vem är du som bedömer mig?

En föreläsning som bygger på Kerstins bok "Vem är du som bedömer mig?," Recito 2009. (Läs mer om boken.)

Den handlar om hennes erfarenheter av att arbeta med människor som på olika sätt inte blir lyssnade på i vårt samhälle.

Behandlare inom psykiatrin undviker ofta att närma sig patienter som mår psykiskt dåligt för att ta reda på vad som egentligen hänt dem. De skärmar av patientens verkliga problem eftersom kollegor inte tar dem på allvar och nonchalerar därmed ibland sina egna insikter. Så smyger sig rädsla in i organisationerna. Hur kan vi arbeta med dessa frågor för att förbättra den psykosociala miljön på våra arbetsplatser. Det är angelägna frågor som Kerstin ger svar på i denna föreläsning.

 

- DEMOKRATI - en process som tar tid

Runt om i Sverige pågår demokratiutredningar där experter utreder sig själva. Vilken självkritik har de? Vilka tillkortakommanden vågar de erkänna? Vågar de vara tydliga med egna ställningstaganden, det vill säga ta sig själva på allvar?

Det är några av de frågor som Kerstin belyser i denna föreläsning som utgår från hennes forskningsrapport

"Demokrati- en process som tar tid," Formas T2:2001.

- När det självklara blir ett hot

Vi behöver alla kontakter med andra människor. Det är självklart för de flesta av oss. Vad underlättar och vad hindrar en bra kontakt?

Kerstin Ögren beskriver i sin föreläsning hur vi kan hindras genom kränkningar eller maktövergrepp att få en bra kontakt med andra. Vi bygger då upp ett försvar mot omgivningen som hindrar oss till bra möten.

Hur kan vi istället få stöd att utveckla konstruktiva försvar som gör att vi orädda kan möta vår omgivning?

- Att navigera mellan CIVILKURAGE och KONFORMITET ....

.... är som att kryssa mellan Scylla och Karybdis.

I överförd bemärkelse innebär det att befinna sig mellan två alternativa faror. Om man reducerar risken för att drabbas av den ena faran, ökar man samtidigt risken för att drabbas av den andra.

Vi behöver vara "goda skeppare" utan regler för navigation, det vill säga levande, inte regelstyrda.

Vi behöver vara varsamma och se farorna från båda sidor, uppfatta signalerna och AGERA.

Vad händer om vi inte agerar? Någon av farorna tar överhanden.

Denna föreläsning är en performance i samverkan med Anders Berggrén

© Communis 2018

Communis