Äventyr

Ett axplock ur Kerstins tidigare uppdrag:

- Planeringssekreterare i Örebro kommun.

- Ledar - och grupputveckling på alla kommundelsnämnder i Örebro på -80 och -90-talen samt i bl.a. Köping, Arboga, Eskilstuna, Västerås och Göteborg.

- Vik. utvecklingschef på landstinget i Örebro.

- Konsult i konflikthantering inom psykiatrin på landstinget i Örebro.

- Lednings-grupputveckling på landstinget i Örebro och sjuksköterskeutbildning på Alnängsskolan i Örebro.

- Samverkansprocesser med beslutsfattare i bl.a. Västerås, Eskilstuna, Göteborg och Stockholm.

- Samverkansprocesser och kurser i konflikthantering ang. barnmisshandel med representanter från polismyndighet, åklagarmyndighet, skola, barnomsorg, socialförvaltning, skolhälsovård, vuxen - och barnpsykiatri i Västerås, Eskilstuna och Göteborg.

- Expert på skolfrågor i "Barnmisshandelskommittén", Regeringskansliet.

- Handledning för lärare, personal på alla nivåer på gruppboende och institutioner för äldre, barn och ungdomar, psykiatripatienter i Örebro, Umeå, Stockholm, Kristinehamn, Degerfors, Arboga, Eskilstuna och Västerås.

- Forskningsledare för projekt inom socialpsykologisk verksamhet på Byggforskningsrådet, Delegationen för social forskning, Arbetsmiljöcentrum och Formas (se rapporten under rubriken litteratur).

- Spelat forumteater som inledning till seminarier för personal inom äldre-barnomsorg, psykiatri i de flesta större kommuner i Sverige samt för skådespelare på Dramatiska institutet.

- Kursledare för kursen "Du vill, du kan, du törs" på Masesgården i Leksand.

- Kurser för Svenska kommunförbundet, TCO, SACO m.fl. fackförbund.

- Kurs om planeringsinstrument och planeringsorganisation på Högskolan i Östersund.

- Föredrag och seminarier på studieförbund, högskolor och universitet i Sverige, Tyskland, Finland och Norge

© Communis 2018

Communis