Välkommen till oss på Communis

Communis Konst, Musik och Terapi

Kerstin Ögren är forskare med socialpsykologisk inriktning. Hon har skrivit flera böcker om människors möjligheter att påverka sina levnadsvillkor. Hon arbetar dessutom som terapeut.

Anders Berggrén är musikhistoriker och tonsättare med intresse för frågor som berör samhällsutveckling och hur vi som betraktare/lyssnare och skapande människor relaterar till denna utveckling inom konst, litteratur och musik.

Konst

Communis Konst, Musik och Terapi

Kerstins produktion av figurativa- och non-figurativa målningar.

Musik

Communis Konst, Musik och Terapi

Anders produktion av video, instrumental-och elektroakustisk komposition samt musikhistoriska texter.

Terapi

Psykoterapi innebär att stödja människors psykiska utveckling.