Anders produktion

Ett öppet sinne för och en nyfikenhet på den nutida konsten, litteraturen, poesin och musiken behövs för att kunna reflektera över och  känna in hur skilda samhällsprocesser speglas i de nutida konsterna.    

Den elektroniska musiken är i första hand mitt tonspråk. Den ger mig den frihet jag behöver i mitt sätt att uttrycka mig och begränsas inte av den konventionella musikteorin.

Min produktion omfattar video, instrumental - och elektroakustisk musik. I samverkan med andra konstarter, bildkonstnärer, författare, performanceartister, får jag näring och inspiration till ständig utveckling.

Verklista

instrumental

• Idyll, Karin Boye, 1994 - mezzosopran, flöjt och piano, 5'

• quartetto per archi, 1998 - violino I e II, viola e violoncello, 12'

• four pieces for an angel, 2004 - piano solo, 11'

• let's start a magazine...., 2004 - voice (alto) and piano, 4'

birds, here inventing air.... 2004 - voice (alto) and piano, 4'»

• elephantologi, 2006 - soprano, flute I e II, clarinet in B flat, percussion, musical saw, synthesizer and piano, 5'

• emotions - reflections, 2009 - solo för violoncello, ca. 7'

• uninstalled (from the ashes of yourself), 2008 - koreografi, piano, elektronisk musik, 15'

• ... lyfter vingarna (text av Kent Andersson), 2010 - viola, piano, elektronisk musik, 15'

electroacoustics

• contrasts, 1992, 3'

• murverk, 1999 (promenade, 55"; at the marketplace, 8'19; by the castle wall, 4'26)

• maktens ansikte, 1999 (the threshold of power I, 7'09; the threshold of power II, 6'49)

• skikt (layers), 2002, 19'

mobilis in mobile, 2005, 9'»

• chaconne, 2006, 29' (commissioned by Musik i Vasternorrland) (samarbete med poeten Jan Wof-Watz):

• ceremonial waves, 2007, 2'40

• Let me knock at your door, 2008, 4'30 (lyssna)

Imaginary landscape, 2009, 3' (efter en förlaga av John Cage)»

• "Friendscape - Sammansättning", 2010 - elektronisk musik och performance, 10' (samarbete med Nathalie Fougeras)

  Healing waves, 2013 - ett kort meditativt stycke för högtalare»

  Introitus, 2011 - entrémusik vid en konsert med NYMUS Live, Härnösand

  ... in different directions, 2016, uruppfört vid jubileumskonsert i Härnösand»

video

• 7 17 70, 2009, 17' - bild, Christer Carlstedt; poesi, Jan Wolf-Watz; musik, J. Anders Berggrén (se utdrag)

• breaking the unbroken, 2011, 4'56

• jag tror på den ensamma människan, 2011 - Gunnar Ekelöfs lyrik reciteras av Kerstin Ögren, musik och bild av Anders Berggrén.

• libera me Domine de morte aeternam, 2009 - text och bild: Jan Wolf-Watz, recitation: Viggo Härdelin, musik och video: Anders Berggrén.

  • invisible presence, 2017 - ett videoverk som bygger på Kerstin Ögrens abstrakta målningar. Text av Gunnar Ekelöf.