Epoker

Arvet från Antiken

Medeltid

Musiken i den tidiga kristna kyrkan.
Kyrkotonarter
Om notskrift
Neumer, koralnotskrift, solmisation, Guido av Arezzo, hexakord
• Tidig flerstämmighet - Ars Antiqua
Tonsättare: Perotinus och Leoninus.
Musiken under 1300-talet - Ars Nova.
Tonsättare: Guillaume de Machaut och Francesco Landini.
Musiken i England
Tonsättare: John Dunstable
Modalrytmik och mensur
Medeltidens enstämmiga profanmusik
Trubadurer och trouvärer; minnesångare och mästersångare.

Renässans

Polyfonins vidare utveckling under 1400
Från Gotik till tidig renässans
Tonsättargenerationer, Bok- och nottryckarkonsten
Nya stildrag i den framväxande renässansen
Mässan (Dufay, Binchois och Busnois)
Motett och chanson
de Prez, Ockeghem, Obrecht och Isaak

Musiken under 1600-talet, fram till 1750

• Stilistiska nyheter vid övergången från Renässans till Barock.
• Operans förhistoria samt vidare utveckling
• Kammarmusikaliska formstrukturer i tidig barock
• Barockens instrumentarium
• Vokalmusiken under Barock
Tonsättare bl.a.: Claudio Monteverdi, Heinrich Shütz, Arcangelo Corelli, Henry Purcell, Antonio Vivaldi, George Philipp Telemann, George Friedrich Händel, Johan Sebastian Bach

Musiken i upplysningstidens tidevarv, från ca. 1720

• Den känslosamma och Galanta stilen
• Musikstilistiska skillnader mellan Barock och "känslosam" resp. "galant" stil.
• Utvecklingen mot ett klassicistiskt tonspråk.
Tonsättare: Domenico Scarlatti, Giovanni Battista Pergolesi, Carl Philip Emanuel Bach, Cristoph Gluck, Johan Stamitz, Johan Christian Bach

Klassicismen

• Franz Joseph Haydn
• Wolfgang Amadeus Mozart
• Ludvig van Beethoven

Nya egenheter i 1800-talets musik

• Förhållandet musik - text
• Programmusiken
• Den nya publiken
• Den nya uppfattningen om tonkonstnären
• Nationalism och internationalism
• Intresset för nya klangliga värden
• Subjektivismen i konsten
• Förhållandet till klassicismen
• Pianots nya ställning; nya uppfinningar utvidgar instrumentens spelmöjligheter
Tonsättare: Franz Schubert, Ludvig van Beethoven, Hector Berlioz, Felix Mendehlssohn, Robert Schuman, Friedrich Chopin, Franz Liszt, Johannes Brahms, Gusrav Mahler, Hugo Wolf

Operan under 1800-talet

Tonsättare: Ludvig van Beethoven, Carl Maria von Weber, Vincenzo Bellini, Giacomo Rossini, Gaetano Donizetti, Hector Berlioz, George Bizet, Richard Wagner, Guiseppe Verdi, Richard Strauss, Giacomo Puccini.

Nationella tonfall under 1800-och 1900-talen

Musiken i Ryssland
Tonsättare: Mikhail Glinka, Alexandr Borodin, Milij Balakirev, Modest Musorgskij, Nikolaj Rimskij-Korsakov, Pjotr Tjajkovskij

Musiken i Tjeckoslovakien
Tonsättare: Bedrich Smetana, Antonin Dvorak.

Musiken i Spanien
Tonsättare: Isaac Albeniz, Manuel de Falla, Enrique Granados, Joaquin Rodrigo

Fransk renässans
Tonsättare: Claude Debussy, Maurice Ravel, Caecar Franck, Gabriel Fauré, Emile Chausson

Det romantiska tonspråket i Sverige, 1800 - 1945

• Uppsalatonsättarna
Tonsättare: Erik Gustaf Geijer, Adolf Fredrik Lindblad, Catl Jonas Love Almquist, Gunnar Wennerberg.

Den senromantiska perioden, från ca 1850
Tonsättare: Ludvig Norman, Tor Aulin, Wilhelm Pettersson-Berger, Wilhelm Stenhammar, Hugo Alfvén, Emil Sjögren, August Söderman.

• Traditionsbevararna
Tonsättare: Kurt Atterberg, Ture Rangström, Lars-Erik Larsson, Erland von Koch, Gunnar de Frumerie, Hilding Hallnäs, Allan Pettersson, Dag Wirén.

Musiken under 1900-talet

1900 - 1925:
Vitalitet, optimism, antihållning, intuitivt sökande efter nya uttryck,

Musikaliska centra: Paris och Wien
• Expressionism
• Impressionism
• Nya tekniska landvinningar
Tonsättare: Arnold Schönberg, Alban Berg, Anton Webern, Bela Bartok, Igor Strawinskij, Eric Sati, Darius Milhaud, Arthur Honegger, Edgar Varèse, Paul Hindemith.

1925 - 1950

Konsolidering, humanism och förödande diktaturer
• Neoklassicism
• Saklighet
• Bruksmusik

Tonsättare från förra perioden, samt Carl Orff och Olivier Messiaen,

1950 - nutid

Avangardets uppsving; Tyskland och Italien tar täten; Järnridån.
• Pointillism
• Serialism
• Indeterminacy
• Chance och aleatorik
• Improvisation
• Grafisk notation
• Text-ljudkomposition
• Konkret-och elektronisk musik
• Happening och fluxus

Tonsättare; John Cage, Pierre Boulez, Werner Henze, Pierre Schaeffer, Kar Heinz Stockhaussen, Luigi Nono, Luciano Berio,

Modernismens genombrott i Sverige

Pionjärerna
• Hilding Rosenberg • Moses Pergament • Gösta Nyström

Måndagsgruppen
Tonsättare: Karl Birger Blomdahl • Sven-Erik Bäck • Ingvar Lidholm • Sven-Eric Johansson • Erik Eriksson