Epoker

Arvet från Antiken >>

Medeltid  >>

Musiken i den tidiga kristna kyrkan.
Kyrkotonarter
Om notskrift
Neumer, koralnotskrift, solmisation, Guido av Arezzo, hexakord
• Tidig flerstämmighet - Ars Antiqua
Tonsättare: Perotinus och Leoninus.
Musiken under 1300-talet - Ars Nova.
Tonsättare: Guillaume de Machaut och Francesco Landini.
Musiken i England
Tonsättare: John Dunstable
Modalrytmik och mensur
Ars Nova, Ars subtilior
Medeltidens enstämmiga profanmusik
Trubadurer och trouvärer; minnesångare och mästersångare.

Renässans >>

Polyfonins vidare utveckling under 1400
Från Gotik till tidig renässans
Tonsättargenerationer, Bok- och nottryckarkonsten
Nya stildrag i den framväxande renässansen
Mässan (Dufay, Binchois och Busnois)
Motett och chanson
de Prez, Ockeghem, Obrecht och Isaak
Musikinstrument från Medeltid och Renässans
Från modalitet till tonalitet
Solosång till ackompanjemang
Populära visor
Kyrkovisa, frottola, villanella, chanson och villancico
Den italienska madrigalen
Instrumentalmusikens frigörelse
Instrumentala musikformer, intavolering och tabulatur
Tysk och engelsk musik under 1500-talet

Musiken under 1600-talet, fram till 1750

• Stilistiska nyheter vid övergången från Renässans till Barock.
• Operans förhistoria samt vidare utveckling
• Kammarmusikaliska formstrukturer i tidig barock
• Barockens instrumentarium
• Vokalmusiken under Barock
Tonsättare bl.a.: Claudio Monteverdi, Heinrich Shütz, Arcangelo Corelli, Henry Purcell, Antonio Vivaldi, George Philipp Telemann, George Friedrich Händel, Johan Sebastian Bach

Musiken i upplysningstidens tidevarv, från ca. 1720

• Den känslosamma och Galanta stilen
• Musikstilistiska skillnader mellan Barock och "känslosam" resp. "galant" stil.
• Utvecklingen mot ett klassicistiskt tonspråk.
Tonsättare: Domenico Scarlatti, Giovanni Battista Pergolesi, Carl Philip Emanuel Bach, Cristoph Gluck, Johan Stamitz, Johan Christian Bach

Klassicismen

• Franz Joseph Haydn
• Wolfgang Amadeus Mozart
• Ludvig van Beethoven

Nya egenheter i 1800-talets musik

• Förhållandet musik - text
• Programmusiken
• Den nya publiken
• Den nya uppfattningen om tonkonstnären
• Nationalism och internationalism
• Intresset för nya klangliga värden
• Subjektivismen i konsten
• Förhållandet till klassicismen
• Pianots nya ställning; nya uppfinningar utvidgar instrumentens spelmöjligheter
Tonsättare: Franz Schubert, Ludvig van Beethoven, Hector Berlioz, Felix Mendehlssohn, Robert Schuman, Friedrich Chopin, Franz Liszt, Johannes Brahms, Gusrav Mahler, Hugo Wolf

Operan under 1800-talet

Tonsättare: Ludvig van Beethoven, Carl Maria von Weber, Vincenzo Bellini, Giacomo Rossini, Gaetano Donizetti, Hector Berlioz, George Bizet, Richard Wagner, Guiseppe Verdi, Richard Strauss, Giacomo Puccini.

Nationella tonfall under 1800-och 1900-talen

Musiken i Ryssland
Tonsättare: Mikhail Glinka, Alexandr Borodin, Milij Balakirev, Modest Musorgskij, Nikolaj Rimskij-Korsakov, Pjotr Tjajkovskij

Musiken i Tjeckoslovakien
Tonsättare: Bedrich Smetana, Antonin Dvorak.

Musiken i Spanien
Tonsättare: Isaac Albeniz, Manuel de Falla, Enrique Granados, Joaquin Rodrigo

Fransk renässans
Tonsättare: Claude Debussy, Maurice Ravel, Caecar Franck, Gabriel Fauré, Emile Chausson

Det romantiska tonspråket i Sverige, 1800 - 1945

• Uppsalatonsättarna
Tonsättare: Erik Gustaf Geijer, Adolf Fredrik Lindblad, Catl Jonas Love Almquist, Gunnar Wennerberg.

Den senromantiska perioden, från ca 1850
Tonsättare: Ludvig Norman, Tor Aulin, Wilhelm Pettersson-Berger, Wilhelm Stenhammar, Hugo Alfvén, Emil Sjögren, August Söderman.

• Traditionsbevararna
Tonsättare: Kurt Atterberg, Ture Rangström, Lars-Erik Larsson, Erland von Koch, Gunnar de Frumerie, Hilding Hallnäs, Allan Pettersson, Dag Wirén.

Musiken under 1900-talet

1900 - 1925:
Vitalitet, optimism, antihållning, intuitivt sökande efter nya uttryck,

Musikaliska centra: Paris och Wien
• Expressionism
• Impressionism
• Nya tekniska landvinningar
Tonsättare: Arnold Schönberg, Alban Berg, Anton Webern, Bela Bartok, Igor Strawinskij, Eric Sati, Darius Milhaud, Arthur Honegger, Edgar Varèse, Paul Hindemith.

1925 - 1950

Konsolidering, humanism och förödande diktaturer
• Neoklassicism
• Saklighet
• Bruksmusik

Tonsättare från förra perioden, samt Carl Orff och Olivier Messiaen,

1950 - nutid

Avangardets uppsving; Tyskland och Italien tar täten; Järnridån.
• Pointillism
• Serialism
• Indeterminacy
• Chance och aleatorik
• Improvisation
• Grafisk notation
• Text-ljudkomposition
• Konkret-och elektronisk musik
• Happening och fluxus

Tonsättare; John Cage, Pierre Boulez, Werner Henze, Pierre Schaeffer, Kar Heinz Stockhaussen, Luigi Nono, Luciano Berio,

Modernismens genombrott i Sverige

Pionjärerna
• Hilding Rosenberg • Moses Pergament • Gösta Nyström

Måndagsgruppen
Tonsättare: Karl Birger Blomdahl • Sven-Erik Bäck • Ingvar Lidholm • Sven-Eric Johansson • Erik Eriksson