Terapi

Psykoterapi

Allmänt

Psykoterapi kan betyda olika saker beroende på terapeutens teoretiska inriktning. 

Många arbetar med symptom på psykisk ohälsa som visar sig i olika beteenden. Om dessa beteenden ändras kan patienten må bättre. En sådan terapiform är kognitiv beteendeterapi.

För att nå djupare känslomässiga problem behöver terapeuten ha ett grundmurat förtroende hos patienten.

Det innebär att ha terapeuten ha en känslomässig kontakt med patienten så att han/hon känner sig trygg.

Endast på detta sätt kan terapeuten hjälpa patienten att komma fram till orsakerna till sin psykiska ohälsa.

I de fall orsakerna finns i nutid är de lättare att bearbeta.

Psykisk ohälsa som grundar sig på erfarenheter från barndomen är mycket vanliga. De tar längre tid att bearbeta och kräver därför mer av patienten i samverkan med terapeuten.

Kerstin Ögren har lång erfarenhet av psykoterapi och arbetar med parterapi och enskild terapi.

 

 

 

Citat Kerstin Ögren:

”Att gå i terapi ger en möjlighet att bearbeta sina känslor och tankar. Patienten kan på så sätt förändra sina invanda mönster och beteenden och få en ökad kunskap om sig själv och hur han/hon påverkas av sin omgivning.

Förutsättningarna för att förstå andra människors psykosociala problem är att kunna utgå från sina egna känslor och reaktioner av sina egna upplevelser i barn- och ungdomsåren.

Vi formas tidigt av de vuxnas påverkan på oss som barn. Blir vi inte lyssnade till och tagna på allvar försöker vi anpassa oss till omgivningen för att bli omtyckta, men sviker samtidigt vår egen persons behov och önskemål.

För att må bra psykiskt behöver vi därför senare göra upp med vår barndoms krav och önskemål som begränsade vår personlighet.

Psykoterapeuter behöver givetvis initialt i sin utbildning arbeta med sina egna bortträngda känslor för att kunna vara kapabla att genomföra en lyckad terapi.